Home


Duurzaam Financieren en Bankieren
door Marcel Jeucken

 

Wat heeft een bankier met duurzaamheid te maken? Volgens sommigen weinig, volgens anderen veel. Zorgdragen voor een duurzame ontwikkeling is namelijk niet alleen maatschappelijk wenselijk, maar vormt ook een financieel en commercieel aantrekkelijke activiteit. Hoewel dit ook voor banken geldt, is over de relatie tussen duurzaamheid en bankieren nog weinig bekend.

Dit boek tracht deze onbekendheid te doorbreken. Het is geschreven voor professionals op het vlak van duurzaamheid of bankieren, maar ook voor mensen met een andere achtergrond. Het biedt inzicht in de belangrijke rol die banken kunnen spelen bij de totstandkoming van een duurzame ontwikkeling. Als transformatoren van geld naar tijd, plaats, schaal en risico spelen banken immers een belangrijke kwantitatieve en kwalitatieve rol in de economie. Door duurzaamheid als factor mee te nemen in hun financieringsbeleid kunnen banken dus een aanzienlijke invloed uit oefenen op de richting en het tempo van duurzaam ondernemen. 

Het eerste deel van dit boek biedt een algemene inleiding in milieu- en duurzaamheidvraagstukken, duurzaam ondernemen en duurzaan bankieren. Deel twee laat de concrete mogelijkheden van banken zien om vorm te geven aan duurzaamheid, zowel in hun producten als in hun kredietverlening. Verder beschouwt het de milieudruk van banken zelf en de maatregelen die zij nemen om deze te reduceren en gaat het in op organisatie- en communicatievraagstukken bij het vormgeven aan duurzaamheid door banken. Deel drie reflecteert op de besproken trends door een systematische analyse te bieden van de huidige positie van vooraanstaande internationale banken uit Westerse landen, door te bespreken of duurzaamheid binnen het huidige economische kader bereikt kan worden en door een blik op de toekomst te werpen.

 

Links

Inhoudsopgave 

Brochure

 

Bestel hier

Ca. 35 euro*


               

 

260 pagina's
ISBN 90-232-3768-4 (260 pagina's)
Koninklijke Van Gorcum, Nederland
juli 2002 
Gepubliceerde prijs: 35 Euro  


The delivery policy can be viewed here.